Inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Brev NIM LDO om CRPD (pdf) 240.11 KB

Brev fra NIM og LDO med oppfordring til myndighetene om å inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).