Inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

NIM-B-2021-003
Felles brev fra NIM og LDO om inkorporering av CRPD mars 2021 (pdf) 235.52 KB

Brev fra NIM og LDO med oppfordring til myndighetene om å inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).