Innspill til FNs torturkomité – Torturkonvensjonen

NIM-IR-2021-001
NIM report to CAT LOIPR_final_29.01.2021 (pdf) 258.14 KB

Innspill til komiteens utarbeidelse av saksliste til Norge i forkant av statens rapport under forenklet rapporteringsprosedyre.