NIMs innspill til barneministeren om ivaretakelse av barn og unge under koronapandemien

NIM-B-2021-002
Norges institusjon for menneskerettigheter - vedrørende koronatiltak for barn og unge 2601 (pdf) 201.14 KB
Barneføtter på grusføtter
Foto: Ben Wicks / Unsplash

NIM deltok 26.01 i møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, hvor vi ga innspill til hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta barn og unges rettigheter under koronapandemien. NIMs innspill kan oppsummeres i fire punkter:

  1. Hold tilbudene til barn og unge så åpne som mulige
  2. Styrket fokus på barn med spesielle behov
  3. Barn og unges fritidstilbud må prioriteres
  4. Involver barn og unge i beslutninger om koronatiltakene.

NIMs innspill kan leses her.