NIMs mandat og samarbeid med Stortingets presidentskap

Brev til Stortingets presidentskap fra NIM (pdf) 223.66 KB

NIM har sendt brev til det nye presidentskapet på Stortinget, i forbindelse med åpningen av det nye Stortinget for perioden 2021 – 2025. NIM gir informasjon om vårt mandat og en oversikt over hvordan vi kan yte bistand. I tillegg fremmes det noen merknader knyttet til NIMs adgang til å avgi særskilte meldinger til Stortinget.