NOU 2020: 14 Ny barnelov. Til barnets beste

NIM-H-2021-023
Høring barneloven NIM (pdf) 201.74 KB

NIM har levert høringsuttalelse til forslaget til ny barnelov, og noterer at alle deler av utredningen bærer preg av grundige menneskerettslige vurderinger. I denne høringsuttalelsen er det noen kommentarer og innspill.