NOU 2020: 14 Ny barnelov. Til barnets beste

Høring barneloven NIM (pdf) 201.74 KB

NIM har levert høringsuttalelse til forslaget til ny barnelov, og noterer at alle deler av utredningen bærer preg av grundige menneskerettslige vurderinger. I denne høringsuttalelsen er det noen kommentarer og innspill.