Oppsummering fra NIMs møter med representanter for de nasjonale minoritetene i Norge

Brev til KMD – Oppsummering fra NIMs møter med representanter for de nasjonale minoritetene i Norge (pdf) 303.81 KB

NIM har i tidsperioden januar-mars 2021 hatt en rekke møter med representanter for de nasjonale minoritetene i Norge. Hovedpunktene og diskusjonene som kom frem under møtene er oppsummert i et brev som NIM har sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.