Oversendelse av NIMs rapport «Rus og menneskerettigheter» til landets kommuner og statsforvaltere

NIM-B-2022-025
NIM-B-2022-025 (pdf) 153.91 KB

NIM har oversendt rapporten «Rus og menneskerettigheter» til landets kommuner og statsforvaltere. I brevet redegjør vi for hvilke problemstillinger som omtales i rapporten, og trekker frem enkelte områder som er særlig relevante for kommunenes og statsforvalternes arbeid.