Andre innspill til Klimautvalget 2050

NIM-H-2022-023
Innspill 2 til Klimautvalget 2050_NIM (pdf) 189.23 KB

NIM gir sitt andre innspill til Klimautvalget 2050 etter invitasjon til å komme med innspill til 10 utvalgte temaet innen 30. september 2022. Som supplement til det første innspillet, knyttes noen korte bemerkninger til noen relevante spørsmål fra utvalget.