Brev om fornyet A-status til Stortingets presidentskap

NIM-B-2022-026
NIM-B-2022-026 (pdf) 109.08 KB

NIM har sendt brev til Stortingets presidentskap hvor vi informerer om at den globale alliansen for nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner (GANHRI), ved sin underkomité for akkreditering, har gått inn for å forlenge NIMs A-status for fem nye år.