Dialogmøte med det sivile samfunn om FNs anbefalinger: Vold mot kvinner

NIM-B-2022-028
NIM-B-2022-028 (pdf) 173.33 KB

NIM har sammen med Likestillingsombudet sendt brev til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hvor vi sammen ber om et dialogmøte om anbefalinger fra FN-organene til Norges arbeid mot vold mot kvinner og hvordan departementet jobber med å følge opp disse.