Høringsuttalelse – NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2

NIM-H-2022-020
Høringsuttalelse – NOU 2022 5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2 (pdf) 439.93 KB

NIM har leverte svar på høringen av «NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2», som diskuterer håndteringen fra høsten 2020 til 31. oktober 2021.