Innspel til regjeringa sin handlingsplan for lhbt+

NIM-B-2022-019
Innspel frå NIM til regjeringa sin nye handlingsplan for lhbt+ (pdf) 220.76 KB

NIM har sendt inn skriftleg innspel i samband med oppstarten av regjeringa sitt arbeid med ny handlingsplan for lhbt+. I dette innspelet har NIM løfta fram nokre menneskerettslege utfordringar for transpersonar.