Innspill til Bufdirs langtidsplan for forskning, evaluering og utvikling av kunnskapsgrunnlag

NIM-B-2022-013
NIMs innspill til Bufdirs langtidsplan_220422 (pdf) 184.55 KB

NIM har gitt innspill til Bufdirs langtidsplan for forskning, evalueringer og utvikling av kunnskapsgrunnlag.