NIMs årsmelding for 2021

DOK6-2021-2022
Styreleder i NIM Marit Berger Røsland og direktør i NIM Adele Matheson Mestad NIMs overleverer årsmelding for 2021 til første visepresident Svein Harberg.
Styreleder Marit Berger Røsland og direktør Adele Matheson Mestad overleverer årsmeldingen til første visepresident Svein Harberg. Foto: Stortinget/Morten Brakestad

NIMs årsmelding for 2021 (Dokument 6 2021–2022) ble 29. mars overlevert Stortinget ved første visepresident Svein Harberg.

Les årsmeldingen for 2021 på nett her.

Formålet med årsmeldingen er å gi stortingsrepresentantene en god oversikt over utviklingen av menneskerettighetene i Norge. Den peker på områder hvor NIM mener det er utfordringer som Stortinget bør være særlig oppmerksom på. Også 2021 har vært et pandemiår. Koronahåndteringen har tydelig vist betydningen av at det gjøres gode menneskerettsvurderinger fra både statlige og kommunale myndigheter når det iverksettes tiltak som griper inn i menneskerettigheter.

I årets årsmelding fremmer NIM fem anbefalinger til Stortinget. Anbefalingen omhandler:

  • soningsdyktighet, isolasjon og tvangsbruk i fengsel
  • klima og menneskerettigheter
  • enslige mindreårige asylsøkeres omsorgstilbud
  • urfolks vern mot naturinngrep
  • menneskerettigheter og ny teknologi

I årsmeldingen gir NIM ellers en oversikt over institusjonens eget arbeid, blant annet om arrangementer, rapporter og høringsuttalelser som ble produsert i 2021. Årsmeldingen gir også en oversikt over sentrale menneskerettslige utviklingstrekk, og en oversikt over saker med betydning for menneskerettighetssituasjonen i Norge fra Høyesterett, EMD og FN-systemet.