Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)

NIM-H-2022-007
NIM - Høringssvar forlengelse av reglene om koronasertifikat (pdf) 158.67 KB

I dette høringssvaret kommenter NIM departementets forslag om å forlenge reglene om koronasertifikat som dokumentasjon for vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 og testresultat for SARS-CoV-2. Departementet foreslår ikke endringer i vilkårene for å iverksette smitteverntiltak. Om de menneskerettslige sidene, viser NIM til vårt tidligere høringssvar, avgitt 12. mai 2021. NIM forutsetter at dersom det skulle bli aktuelt å ha forskjellige smitteverntiltak for ulike grupper, vil dette bli gjenstand for en ny høring ettersom det kan reise både etiske, politiske og menneskerettslige spørsmål av stor betydning for enhver.

Høringsvar om midlertidige endringer i smittevernloven (koronasertifikat) avgitt 12. mai 2021