NIMs rapport om SP artikkel 27 og oppfølging av Fosen-dommen

NIM-B-2022-010
NIM-rapport om SP artikkel 27 og oppfølging av Fosen-dommen (pdf) 234.23 KB

NIM sendte 1. april 2022 et brev til Olje- og energidepartementet, dels for å gi en nærmere presentasjon av rapporten «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder» og dels for å uttrykke noen synspunkter på betydningen av Fosen-dommen i et menneskerettslig perspektiv. Blant annet fremheves at det i forlengelsen av Fosen-dommen er et pågående menneskerettighetsbrudd for reineierne på Fosen, og at myndighetene har en menneskerettslig reparasjonsplikt.