Oversendelse av NIMs rapport «Rus og menneskerettigheter» til justis- og beredskapsministeren

NIM-B-2022-023
NIM-B-2022-023 (pdf) 192.13 KB

NIM har oversendt rapporten «Rus og menneskerettigheter» til justis- og beredskapsministeren. I brevet redegjør vi for rapportens viktigste problemstillinger innenfor statsrådenes ansvarsområder, og ber om møte for overrekkelse av rapporten.