Skriftlig innspill til forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet

NIM-H-2022-025

NIM har sendt rapporten «Rus og menneskerettigheter» som skriftlig innspill til Helse og omsorgsdepartementet. Rapporten er å regne som NIMs innspill til regjeringens planlagte forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet.

Les hele rapporten her: