Orientering om oppfølging av 25. juni-utvalgets rapport – vurdering fra Norges institusjon for menneskerettigheter

NIM-B-2023-018
orientering om utredning NIM-B-2023-018 sak 107 (pdf) 93.45 KB

I et brev sendt til diverse mottakere varsler NIM at vår vurdering av anbefalingene i 25. juni-utvalgets rapport, særlig anmodningen om at «Politietaten bør foreta grundige vurdering av om råd og anbefalinger krenker menneskerettslige forpliktelser» snart er klar og vil oversendes Politidirektoratet denne uken.