Anmodning om en forsterket fellesskapsavdeling for kvinner og en helhetlig undersøkelse av situasjonen til kvinnelige innsatte med helse- og omsorgsbehov

NIM-B-2023-008
Anmodning om en forsterket fellesskapsavdeling for kvinner og en helhetlig undersøkelse av situasjonen til kvinnelige innsatte med helse- og omsorgsbehov (pdf) 114.44 KB

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ber NIM sammen med LDO og Advokatforeningen anmodet myndighetene om å bedre den alvorlige situasjonen for kvinnelige innsatte med helse- og omsorgsbehov, spesielt den akutte situasjonen ved Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt.

I brevet etterlyses tre tiltak:

  1. Behovet for en permanent, forsterket fellesskapsavdeling for kvinner.
  2. Behovet for en kartlegging av behov for straffavbrudd på grunn av enkteltinnsattes helsetilstand.
  3. Behovet for en helhetlig undersøkelse av situasjonen kvinner i norske fengsler.