FNs Generalforsamling uttrykker bekymring for menneskerettsforkjemperes situasjon

Et bredt utsyn over generalforsamlingssalen i FN.
Generalforsamlingssalen under åpningen av FNs permanente forum for urfolkssaker i 2022. Foto: UN photo.

FNs Generalforsamling vedtok tirsdag 21. november en resolusjon om menneskerettighetsforsvarere. 25 år etter at FN-erklæringen om menneskerettighetsforsvarere ble vedtatt, uttrykker resolusjonen sterk bekymring for, og fordømmer, at menneskerettsforsvarere i mange land fortsatt blir utsatt for represalier, trakassert, bøtelagt, forfulgt, kriminalisert, fengslet og drept for sitt arbeid.

I resolusjonen gjentas tidligere anmodninger til statene om å gjennomfører erklæringen og  fremhever betydningen av å skape et trygt og fritt miljø for menneskerettighetsforsvarere og å sikre at de beskyttes.

Resolusjonen kan leses her.

Også i Europa opplever vi tilbakeslag for menneskerettighetsforsvarere.  Flere land har vedtatt restriktive lover som snevrer inn handlingsrommet deres. Menneskerettighetsforsvarere er et prioritert tema for det europeiske nettverket for menneskerettighetsinstitusjoner, (ENNHRI). Her kan man lese mer om ENNHRIs arbeide med menneskerettighetsforkjempere:  Human rights defenders – ENNHRI

NIM har tidligere skrevet en rapport om menneskerettighetsforsvarere i Norge. Den kan du lese her: