Forespørsel om møte med sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste

Forespørsel om møte med sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (pdf) 156.93 KB

NIM har sendt en forespørsel om møte med sjefen for politiets sikkerhetstjeneste. I brevet løfter vi frem utvalgte problemstillinger som vi ønsker å diskutere, herunder de vedtatte endringene i politiloven og politiregisterloven om PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon. NIM var, på linje med en rekke andre aktører, kritiske til lovforslaget da det ble sendt på høring, og pekte da særlig på at forslaget etter vårt syn var inngripende og fordret bedre tilstrekkelige kontrollmekanismer for å ivareta menneskerettslige krav. Det ble gjort enkelte endringer i selve loven, men på høringen i Justiskomiteen på Stortinget hadde vi, som de andre aktørene som deltok, fremdeles innsigelser.

Les våre tidligere innspill her: