Forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.

NIM-H-2023-008
Høringssvar fra NIM - forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m (pdf) 173.79 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse til forslag om videreføring av midlertidigeregler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m. NIM har gitt innspill til forslag om adgangen til å begrense antall tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner, omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere og fosterhjem dersom et høyt antall ankomster av fordrevne fra Ukraina gjør det nødvendig.

NIM foreslår løsninger for å sikre en betryggende saksbehandling og gode vurderinger av barnets beste før disse unntakene kan tas i bruk.