Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

NIM-H-2023-003
Forslag til endringer i konfliktrådsloven straffeloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom - høringsinn (pdf) 285.40 KB

NIM har skrevet høringsuttalelse om forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven mv. – strafferettslige reaksjoner og  tvangsmidler for ungdom. NIM fremhever blant annet behovet for bedre rettssikkerhetsgarantier og personvern for ungdommen.