Forslag til forbud mot søskenbarnekteskap mv.

NIM-H-2023-35
Høringssvar om forslag til forbud mot søskenbarnekteskap mv..pdf (pdf) 158.71 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse til forslag fra Barne- og familiedepartementet om forbud i ekteskapsloven mot at søskenbarn inngår ekteskap med hverandre.