Forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i forbindelse med programmet Sammen på vei

NIM-H-2023-040
Høringsnotat - Forslag til forskrift om behandling av personopplysninger Sammen på vei (pdf) 158.37 KB

NIM er positive til at departementet ønsker å regulere behandlingen av personopplysninger i forbindelse med programmet Sammen på vei. I høringsuttalelsen etterlyser NIM en nærmere vurdering av hvor inngripende lagringstiden anses å være overfor barnet. NIM peker på at privatlivsimplikasjonene vil kunne få gradvis større betydning etter hvert som barnet blir eldre.