Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2024-2027

NIM-H-2023-005
NIM-H-2023-005 (pdf) 290.40 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse til forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2024-2027. NIM anbefaler at det nasjonale programmet for offisiell statistikk 2024–2027 eksplisitt søker å tette de omfattende kunnskapshullene som finnes i forhold til overvåking av menneskerettigheter og samiske rettigheter og samiske forhold generelt.