Innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere

NIM-H-2023-019
Innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene for ema (pdf) 163.70 KB

NIM har gitt innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene til enslige mindreårige asylsøkere. NIM har over tid fulgt situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i Norge. I innspillet gir vi noen anbefalinger om hva som skal til for å sikre denne gruppens menneskerettighetsvern.