Innspill til representantforslag om granskning av asylbarn som forsvinner

NIM-H-2023-018
Innspill til representantforslag om asylbarn som forsvinner (pdf) 159.94 KB

NIM har gitt innspill til representantforslag om asylbarn som forsvinner fra asylmottak og omsorgssentre. NIM viser til at forsvinninger kan utgjøre en risiko for menneskerettighetsbrudd, og anbefaler en bredere gjennomgang av rutiner og praksis for å sikre disse barnas rettigheter.