Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett

NIM-B-2023-004
Skriftlig innspill til Meld. St. 8 (2022-2023) (pdf) 180.99 KB

NIM har sendt inn skriftlige innspill til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett. I innspillet ber NIM komiteen understreke kommunenes menneskerettsansvar og anbefaler at det gjennomføres konkrete menneskerettslige vurderinger i den videre oppfølgingen av relevante tiltak i stortingsmeldingen.