Brev til Kommunal- og distriktsdepartementet med innspill til tillegg til veilederen «Utvalgsarbeid i staten», med forslag om å inkludere referanser til NIMs menneskerettighetsverktøy.

NIM-B-2023-027
Innspill til veilederen Utvalgsarbeid i staten (pdf) 159.67 KB

NIM har sendt brev til Kommunal- og distriktsdepartementet med innspill til tillegg til veilederen «Utvalgsarbeid i staten», med forslag om å inkludere referanser til NIMs menneskerettighetsverktøy.