NIMs supplerende rapport til Den europeiske sosialpakten i forbindelse med vurderingen av Norges 20. rapport i 2023

NIM-IR-2023-003
NIM supplementary report to ESC (pdf) 209.38 KB

NIM har for første gang avgitt en supplerende rapport til Den europeiske sosialkomitéen før den skal vurdere Norges 20. rapport. Denne rapporten fokuser på barn, familier og migranter, ett av fire rapporteringsområder definert av komiteen. NIM har avgrenset sitt innspill til tre temaer. Det gjelder enslige barn som forsvinner fra mottakssentre, ulik omsorgsløsning for asylsøkende barn i alderen 15-18 år og rett til husly for hjemløse EØS-borgere.  Komitéen vil vurdere i hvilken grad Norge oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser i 2023.