NIM ønsker muntlig høring om kvinnelige innsattes soningsforhold

NIM-B-2023-007
Brev fra NIM til justiskomiteen-anmodning om høring (pdf) 160.22 KB
Bilde av bredtvet kvinnefengsel med faksimile av NIMs brev over.
Foto: KDI. Montasje: NIM

NIM har sendt brev til Stortingets justiskomite og bedt om en muntlig høring i tilknytning til representantforslag Dokument 8:152 S (2022–2023). Forslaget gjelder kvinnelige innsattes soningsforhold.

Sivilombudet varslet Justis- og beredskapsdepartementet i brev 23. mars 2023 om kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Ifølge Sivilombudet fremsto forholdene for kvinnene både på Bredtveit og de som er overført til Ullersmo samlet sett helt uholdbare, og at det var behov for akutte tiltak for å hindre tap av liv og for å sikre de innsattes mest grunnleggende behov. Ombudet ved forebygningsenheten arbeider med å utarbeide en rapport om oppfølgning av besøket.

Flere instanser, herunder NIM, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudet, har også pekt på at kvinner i Norge har dårligere soningsforhold enn menn. NIM påpekte blant annet dette overfor FNs kvinnekomite i februar. Du kan lese mer om utfordringene for kvinners soningsforhold i denne artikkelen:

Sivilombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet samt Advokatforeningen har signalisert at de ønsker å delta ved en eventuell høring. Alle instanser har over tid arbeidet for å bedre de alvorlige forholdene ved Bredtveit kvinnefengsel.