NIMs innspill til sakslisten fra FNs barnekomite

NIM-IR-2023-02
NIM submission to CRC-LOIPR-final (pdf) 407.73 KB

NIM har gitt innspill til FNs barnekomité og foreslår 15 temaer som komiteen bør ta med i sin saksliste til Norges neste periodiske rapport, kjent som «List of issues prior to reporting», LOIPR. Vi løfter frem fire nye temaer, blant annet utredningsinstruksen og internasjonal adopsjon, og elleve vedvarende utfordringer. De inkluderer barns rett til å bli hørt, til privatliv og beskyttelse mot vold, og omhandler utsatte barn som enslige mindreårige asylsøkere, samer, nasjonale minoriteter, barn i fengsel og barn i rus. Komiteens saksliste til Norge blir vedtatt i mai 2023.

LOIPR er del av en forenklet rapporteringsprosedyre. Istedenfor å skrive om alle konvensjonens paragrafer, må staten svare på spørsmål om spesifikke utfordringer i Norge. De utfordrende temaene hentes fra komiteens tidligere anbefalinger og oppdatert informasjon fra NIM, Barneombudet og andre interessenter.