NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

NIM-H-2023-033
NIMs høringsuttalelse – NOU 2023 9 Generalistkommunesystemet – Likt ansvar - ulike forutsetninger (pdf) 189.26 KB

NIM har gitt innspill til kommunal- og distriktsdepartementet som har sendt «NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet – Likt ansvar – ulike forutsetninger» på høring. Vi mener at det i den videre oppfølgingen av utredningen også bør tas hensyn til kommunenes menneskerettighetsansvar. I høringsuttalelsen redegjør vi for dette ansvaret og for NIMs arbeid på feltet.