Oppfølgning av høring om endring av klimaloven 13.6.2023

NIM-H-2023-027
Oppfølgning av høring om endring av klimaloven (pdf) 255.99 KB

NIM har sendt brev til Stortingets energi og miljøkomité som oppfølging etter høring om endring av klimaloven 13. juni, hvor vi gi mer utfyllende svar på spørsmålene som ble reist av komiteen.