Oppfølgning av tidligere dialog om menneskerettslige vurderinger av tiltak som kan føre til klimagassutslipp

NIM-B-2023-023
Oppfølgning av tidligere dialog om menneskerettslige vurderinger av tiltak som kan føre til klimagassutslipp oktober 2023[29] (pdf) 184.50 KB

NIM har sendt et oppfølgende brev til Olje- og energidepartementet vedrørende dialog om menneskerettslige vurderinger av tiltak som kan føre til klimagassutslipp etter Grunnloven § 112 og HR-2020-2472-P.