Oversendelse av NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter: På stedet hvil?»

NIM-B-2023-015
Brev kommuner og statsforvaltere fra NIM – 14. juni 2023 (pdf) 167.19 KB

NIM har oversendt vår nye rapport «Eldres menneskerettigheter: På stedet hvil?» til kommuner og statsforvaltere i Norge. I brevene redegjøres det for rapportens hovedfunn.