Oversendelse av NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter: På stedet hvil?»

NIM-B-2023-014
Forside til dette dokumentetBrev til helse- og omsorgsministeren fra NIM – 14. juni 2023 (pdf) 171.60 KB

NIM har oversendt vår nye rapport «Eldres menneskerettigheter: På stedet hvil?» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. I brevet redegjøres det for rapportens hovedfunn. NIM ber også om et møte for å diskutere rapportens innhold.