Personvernkommisjonens utredning NOU 2022: 11 – Ditt personvern – vårt felles ansvar

NIM-H-2023-009
Høringssvar til Personvernkommisjonens utredning NOU 2022-11 (pdf) 349.34 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse til Personvernkommisjonens utredning NOU 2022: 11 – Ditt personvern – vårt felles ansvar. NIM har gitt flere innspill, herunder om bruk av kunstig intelligens i forvaltningen, inngripende teknologi, personvern i justissektoren og klage-, tilsyns- og veiledningsordninger. NIM mener det er viktig at menneskerettslige konsekvenser av digitaliseringen i ulike samfunnssektorer utredes, og at det forskes mer på personvernkonsekvenser av ulike tiltak. NIM har også flere innspill når det gjelder barns rett til personvern.