Retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak mv.

NIM-H-2023-025
Høring – retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak mv..pdf (pdf) 226.40 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse til Riksadvokatens retningslinje for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak mv. NIM fremholder blant annet at barn må gis offentlig oppnevnt forsvarer i flere saker. Videre fremholder NIM at det er vanskelig å se at sårbare barn gjennomgående kan ivaretas forsvarlig uten en ordning der de enten avhøres på barnehusene eller av fagpersoner med slik kompetanse som barnehusene besitter. NIM gir også innspill til retningslinjens virkeområde, med tanke på hvordan man skal avgjøre om en person er 18 år og om forholdet til CRPD.