Skriftlig innlegg til Høyesterett i sak om nakenvisitasjoner i Bergen fengsel og sak om oppfølging etter barnevernets omsorgsovertakelse

NIM-T-2023-002
Skriftlig innlegg til Høyesterett, 271123 (pdf) 341.82 KB

NIM har send skriftlig innlegg til Høyesterett, såkalt amicus curiae eller tredjepartsintervensjon, i sak om nakenvisitasjoner i Bergen fengsel som reiser spørsmål om krenkelse av EMK artikkel 3 og reparasjonserstatning etter artikkel 13, og sak om oppfølging etter barnevernets omsorgsovertakelse som reiser spørsmål om krenkelse av retten til familieliv og oppreisning etter EMK artikkel 13.