Spørsmål om atskillelse av tjenestepersoner i politiet under etterforskning av dødsfall mv

NIM-B-2023-020
Spørsmål om atskillelse av tjenestepersoner i politiet under etterforskning (pdf) 185.13 KB

NIM har besvart stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unnelands epost datert 4. oktober 2023 med spørsmål om det er riktig at det kan innebære brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 dersom tjenestepersoner ikke holdes atskilt før avhør. Det spørres også om hvilke reparasjonsforplikelser staten kan ha dersom en slik plikt til adskillelse eventuelt er brutt.