Stortingsmelding om folkehelse og levekår i samiske områder

NIM-B-2023-021
NIMs innspill - Levekår i samiske områder (pdf) 153.45 KB

Departementene har bedt om innspill til neste års stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. NIM ønsker med dette innspillet å vise til NIMs rapport «En menneskerettighetsbasert tilnærming til samisk statistikk i Norge», og håper rapporten vil være et nyttig bidrag til departementenes arbeid med ny stortingsmelding.