Endringer i sivilbeskyttelsesloven – sivil arbeidskraftberedskap

NIM-H-2024-020
NIM - Høringsuttalelse om endringer i sivilbeskyttelsesloven (pdf) 194.65 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse om foreslåtte endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. NIM anerkjenner formålet og behovet lovforslaget følger, men stiller spørsmål ved anvendelsesområdet og hvor godt ivaretatt de menneskerettslige rammene er. Forslaget har også mulige konsekvenser for maktfordelingen i krisetider som NIM mener bør vurderes nærmere.