Forespørsler om møter med politisk ledelse i syv av landets største kommuner

NIM-B-2024-005
Brev til Bergens byrådsleder fra Norges institusjon for menneskerettigheter (pdf) 165.32 KBBrev til Fredrikstads ordfører fra Norges institusjon for menneskerettigheter (pdf) 164.78 KBBrev til Kristiansands ordfører fra Norges institusjon for menneskerettigheter (pdf) 163.42 KBBrev til Oslos byrådsleder fra Norges institusjon for menneskerettigheter (pdf) 165.67 KBBrev til Stavangers ordfører fra Norges institusjon for menneskerettigheter (pdf) 165.10 KBBrev til Tromsøs ordfører fra Norges institusjon for menneskerettigheter (pdf) 167.77 KBBrev til Trondheims ordfører fra Norges institusjon for menneskerettigheter (pdf) 163.91 KB

NIM har sendt brev til politisk ledelse i syv av landets største byer. Formålet med brevet er å orientere om NIMs arbeid med kommuners menneskerettsansvar, og be om et møte om hvordan kommunen kan styrke sitt arbeid med å sikre menneskerettighetene ytterligere.

Brevet er sendt til de følgende kommunene: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. Brevet til Oslo og Bergen er sendt til byrådsleder, mens brevet til de andre kommunene er sendt til ordfører. I samtlige brev er gruppeledere i kommunestyret/bystyret satt på kopi for orientering.