Forslag om begrensnings- og derogasjonsadgang i Grunnloven

NIM-H-2024-013
Innspill til Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite – forslag til ny 113 A og 113 B i Grunnloven om å kodifisere begrensnings- og derogasjonsadgang (pdf) 233.71 KB

NIM har send et høringsinnspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om grunnlovfesting av en derogasjonshjemmel og en begrensningshjemmel i Grunnlovens menneskerettighetskapittel.