Forslag om et helhetlig grunnlovsvern for domstolene

NIM-B-2024-002
Innspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite - Forslag om et helhetlig grunnlovsvern for domstolene (pdf) 313.23 KB

NIM har sent brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i forkant av deres behandling av forslag om et helhetlig grunnlovsvern for domstolene. NIM mener dette er viktige forslag som vil trygge domstolenes uavhengighet, og anbefaler derfor at forslagene bør vedtas.