NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

NIM-H-2024-1
Høringsnotat - NOU 2023 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping (pdf) 168.71 KB

NIM støtter utvalgets forslag om å utarbeide en tydelig veileder for konsultasjoner i planprosesser som omtaler sjøsamiske interesser. I områder hvor rettighetene er omtvistet eller ikke ferdig kartlagt, bør myndighetene sørge for at disse blir kartlagt og ellers utvise varsomhet før tillatelser til oppdrettsvirksomhet tildeles.