Oversendelse av kurs og verktøy for å styrke kommunenes arbeid med menneskerettigheter

NIM-B-2024-006
Brev til statsforvaltere fra Norges institusjon for menneskerettigheter (pdf) 176.40 KB

NIM har sendt brev til landets statsforvaltere. Formålet med brevet er å aktualisere kommunenes menneskerettighetsansvar, og oversende NIMs kurs og ressurser for å styrke kommunenes arbeid med menneskerettigheter.